Handelsebetingelser

Generelle betingelser

1. Afbudsbetingelser
Afbud via EasyMe, mail ( louise@kostfidusen.dk)eller telefon (42959395) senest 24 timer før den individuelle vejlednings påbegyndelse.
Hvis du udebliver eller ikke melder afbud rettidigt, vil du blive opkrævet det fulde honorar.
Deltagere på forløb bedes ligeledes melde afbud.

2. Fortrydelsesret
Der er 14 dages fortrydelsesret på købte sessioner, klippekort, forløb eller hold, som ikke er taget i brug.
For gruppeforløb betyder det, at opstartsmøde/intromøde ikke tæller som i brug, men du vil blive opkrævet 100,- for deltagelse på opstartsmøde/intromøde, samt evt. materiale som er taget i brug.

3. Særlige betingelser for hold- og gruppeforløb
Ovenstående betingelser gør sig gældende for hold-og gruppeforløb. Du betaler ikke for mit fravær, hvilket betyder at alle forløb er tilrettelagt med det for øje. Skulle du blive syg, tage på ferie eller andet er dette for egen regning. Dog kan der laves særlige aftaler ved forløbets opstart eller forlængelse.

3.1. Startpakken inkluderer *indmeldelsesgebyr, *konsulenthåndbog, *Startvejning med kropsanalyse og vægttabsforløb med vejning og undervisning i forhold til hvilken pakke, der er valgt.

3.2. Gruppe- eller holdforløbet hos Kostfidusen v/Louise Mansø Lunow varer så længe du betaler for deltagelse. Forløbet kan løbende forlænges med forskellige intervaller efter gældende prisliste. Forløbet skal forlænges uden ophør fra seneste indbetalte periode, medmindre andet er aftalt med Kostfidusen inden seneste periodes udløb.

3.3. Som udgangspunkt skal forløbet afvikles hos Kostfidusen v/Louise Mansø Lunow i hele periode. Medlemsbogen skal medbringes som dokumentation for betalt abonnementsperiode.

3.4. Alle forhold (aftaler, opsigelser, persondata osv.) mellem Kostfidusen og kursisten er ene og alene konsulentens og kursistens ansvar. Sense-Team (Center for Vægttab) påtager sig således ingen forpligtelser i forbindelse med eventuelle uenigheder, ophør af konsulentens virksomhed eller lignende.

3.5. Har du været væk i mere end 5 uger uden betaling, kan du til enhver tid fortsætte dit vægttab mod at betale et nyt indmeldelsesgebyr. Se reglerne for dataopbevaring på modsatte side.

3.6. Når du har nået din idealvægt, kan du fortsætte vægtkontrol og undervisning i afdelingen imod betaling af et årligt beløb efter gældende prisliste, og du kan stadig benytte medlemstilbud i afdelingen.

4. Garanti
Mine forløb er baseret på uddannelse og erfaring, og jeg yder derfor ikke garanti på resultat.

5.Betaling
Betaling sker forud. Og kan foretages online via EasyMe, Mobilepay 521152 eller kontant på stedet.

6.Force Majeure
I foråret 2020 oplevede hele verden et lock-down p.g.a. udbrud af Covid-19. Derfor tages der forbehold for en lignende situation i fremtiden. Kommer der retningslinjer der forhindre os i mødes på vanligvis vil der ske følgende:

6. 1. Hold/gruppeforløb fortsætter online i samme tidsrum som det fysiske har fundet sted. Hvis muligt vil der aftales individuelle vejninger ved behov

6.2 Individuelle forløb vil ligeledes fortsætte online så vidt muligt.